Headerafbeelding

Voorste kruisband reconstructie (VKB)

Wat is een voorste kruisband reconstructie?

De voorste kruisband zorgt ervoor dat u een stabiele knie heeft. Als de voorste kruisband gescheurd is, dit kan in zijn geheel of gedeeltelijk, kan het zijn dat u het gevoel heeft van een instabiele knie. Soms zakt u door de knie heen of u ervaart pijn bij zijwaartse bewegingen of tijdens het sporten.  Een scheur in uw kruisband kan acuut zijn met veel pijn en zwelling van de knie maar sommige mensen hebben al langer last van een instabiele knie en komen er dan achter dat de kruisband gescheurd is. Samen met de medisch specialist kan besloten worden om een voorste kruisband reconstructie uit te voren. De operatie wordt met u besproken door de specialist en de voorbereidingen voor de operatie worden met de doktersassistent verder uitgewerkt.

Behandeling voorste kruisband reconstructie

Bij een voorste kruisband reconstructie wordt de kruisband door een lichaamseigen pees vervangen. Er zijn drie pezen die gebruikt kunnen worden: patellapees (knieschijfpees) hamstring (achterzijde bovenbeen) en quadricepspees (voorzijde bovenbeen). De medisch specialist kijkt naar verschillende zaken om te kijken welke pees het beste is in uw geval. Er wordt rekening gehouden met het beroep, de leeftijd en sportactiviteiten. De specialist bij ICONE zal met u bespreken welke pees hij zal gebruiken.

De operatie

De operatie:

Bij een voorste kruisband reconstructie verblijft u ongeveer 1 dag bij ICONE. De operatie zelf duurt ongeveer 60 minuten. De operatie vindt plaats onder narcose of spinale verdoving (ruggenprik). Als er gekozen wordt voor een spinale verdoving is er een mogelijkheid om met de operatie mee te kijken.

Er worden net zoals bij de kijkoperatie 2 kleine gaatjes gemaakt, 1 gaatje voor de kijkbuis(de scoop)  en het andere voor het werkinstrument. Tijdens de operatie wordt nog een kleine snede (incisie) gemaakt om een gedeelte van de pees eruit te halen. Deze pees wordt dan voorbereid en later ingebracht. De oude kruisband zal dan vervangen worden. Tijdens deze operatie kan de specialist ook eventueel letsel aan meniscus of kraakbeen behandelen.

Herstel

Herstel na de kruisband operatie:

Na de operatie verblijft u de dag van de operatie op de afdeling samen met lotgenoten. Uw knie wordt gedurende de dag gekoeld met ijs en u ligt op een shiene. Een shiene beweegt uw knie passief in kleine buigbewegingen tot 40 graden. Wanneer het goed met u gaat, u heeft gegeten en gedronken, de pijn is onder controle, infuus is eruit en u heeft geplast mag u naar huis.
Thuis gebruikt u medicatie tegen de zwelling en pijn en u gebruikt twee weken spuitjes tegen het ontwikkelen van een trombosebeen.

Ongeveer 24 uur na de operatie mag u het dikke verband eraf halen. U krijg een tubigrip (kousje) mee naar huis om dan over de knie te doen. U heeft een pijnpompje in de knie wanneer u naar huis gaat. Het pompje zorgt de eerste dag voor een gedoseerde afgifte van pijnstilling in de knie. Deze mag u na 24 uur zelf verwijderen. Uw fysiotherapeut kan u ook hierbij helpen. Hiermee heeft u een afspraak gemaakt voor een thuisbehandeling de dag na de operatie. Deze komt dan de eerste oefeningen met u bespreken en kan ook uw knie beoordelen.

Als u het dikke verband verwijderd heeft is het ook belangrijk om de knie goed te koelen. U mag elk uur een kwartier koelen met ijs, zorg er wel voor dat u niet koelt op de blote huid. Na ongeveer anderhalve week heeft u een controle afspraak waarbij de hechtingen worden verwijderd. Douchen mag na 2 dagen met een douchepleister. Let daarbij op dat de wondjes goed droog blijven!

Revalidatie na de voorste kruisband operatie
Na de voorste kruisband reconstructie heeft u op meerdere momenten een controle bij de medisch specialist. Dit is na:

 • anderhalve week
 • 6 weken
 • 3 maanden
 • 6 maanden (met vragenlijst)
 • 1 jaar (met een vragenlijst en een fysieke test)

ICONE maakt gebruik van een vragenlijst over uw functioneren voor, tijdens en 1 jaar na de operatie. Een jaar na de operatie gaat de vragenlijst gepaard met een fysieke test waarbij we kijken wat u kan met de knie. ICONE stelt het op prijs als u de vragenlijst zorgvuldig invult zodat we kunnen leren van uw ervaringen en functioneren.

Complicaties

Spoed/ Complicaties:

Na de operatie krijg u een formulier mee waarop de bevindingen van de operatie staan. Ook zijn wij daarna 24/7 telefonisch bereikbaar voor u. Na kantooruren krijgt u de dienstdoende orthopeed rechtstreeks aan de telefoon. Neem contact met ons op als er sprake is van de volgende complicaties:

 • Koorts (>38 graden)
 • Hevige pijnklachten
 • Rode, dikke glanzende kuit
 • Toename van zwelling en pijn in de knie
 • Aanhoudend bloedende wond

Veel gestelde vragen over voorste kruisband reconstructie

 • Tot aan de eerste controle (ongeveer 10-14 dagen na de operatie) mag u geen auto rijden. Daarna kunt u in overleg met de medisch specialist en fysiotherapeut bespreken wat haalbaar is.

 • U krijgt na de operatie medicatie tegen zwelling/ontsteking en spuitjes om trombose te voorkomen. Medicatie tegen de zwelling en ontsteking (Celebrex) mag u direct staken wanneer u last van maag- of darmen krijgt. De spuitjes tegen trombose gebruikt u volgens afspraak en mag u niet eerder mee stoppen dan afgesproken met de specialist.

 • Met douchen moet u uitkijken dat u niet uitglijdt. U heeft douchepleisters meegekregen na de operatie die u op de wond mag plakken. Deze mogen niet nat worden aan de binnenkant anders moet u de pleisters vervangen. Douche niet te lang en niet te warm omdat dit gauw zwelling veroorzaakt.

 • In eerste instantie is het belangrijk om uw knie goed te strekken en is het buigen niet direct van belang. De eerste dagen mag u veel koelen met ijs om zwelling van de knie te beperken en strek- en spieroefeningen van de kuit en bovenbeen uitvoeren. Uw fysiotherapeut zal u hierbij instrueren. Het buigen van de knie gaat onder begeleiding van een fysiotherapeut in de weken die volgen.

 • U mag uw knie elk uur koelen met ijs. Niet direct op de blote huid koelen. Daarnaast heeft u Celebrex voorgeschreven gekregen. Deze neemt u twee keer per dag in. U mag met de beenspieren heel veel pompbewegingen maken om de doorbloeding te blijven stimuleren. Hiermee voorkomt u ook trombose in de kuit. Doe verder rustig aan, leg uw been op de bank en maar leg er geen kussens onder om de strekking te waarborgen.

 • U heeft naar aanleiding van de operatie waarschijnlijk een flinke bloeduitstorting die naar het laagste punt gaat uitzakken. Die bloeduitstorting kan het beenvlies om het scheenbeen prikkelen wat pijn veroorzaakt. Hier helpt het ook goed om te koelen met ijs op het scheenbeen. Ook hier nooit direct op de huid met ijs koelen.

 • Het kan gebeuren dat uw lichaam hard aan het werken is om alle afvalstoffen op te ruimen. Dit kan wat verhoging geven. We noemen dit resorptiekoorts. Dat kan verder geen kwaad. Wanneer u 38 graden of hoger heeft neemt u contact op met ICONE

 • Het kan zijn dat de wondjes nog wat nalekken. Dit kan geen kwaad. Zorg er wel voor dat je dan een keer extra de pleisters vervangt en niet de natte pleisters het wondgebied week laat maken. We hebben liever dat het eruit komt dan dat het onder de huid blijft zitten. Mocht het wondgebied rood en warm worden dan neemt u contact op met ICONE.