Headerafbeelding

Frozen shoulder

Wat is een frozen shoulder

Letterlijke vertaling van een frozen shoulder is een bevroren schouder, verwijzend naar de soms langdurige stijfheid.  Een frozen shoulder kan spontaan of door een letsel ontstaan.  Bij een frozen shoulder is er sprake van een ontsteking in het gewrichtskapsel. Door de ontsteking is het rekken van het kapsel bij bewegen pijnlijk en verliest het gewrichtskapsel zijn elasticiteit.  De beweeglijkheid tussen kop en kom van het schoudergewricht wordt met name in draaien en zijwaarts heffen beperkt. U heeft afhankelijk van de fase van de ontsteking het gevoel van een pijnlijke en/of stijve schouder.

Kenmerken van een frozen shoulder

Frozen shoulder ontwikkelt zich doorgaans in 3 fases. De duur en de ernst van de fases kan sterk varieren.:

Fase 1: Pijn is vaak continu aanwezig, ook ’s nachts en verergert bij bewegen. De functie van de schouder neemt af, aanvankelijk vooral door pijn, later ook door stijfheid. De kracht is doorgaans niet beperkt. Deze fase duurt gemiddeld: 2 tot 9 maanden

Fase 2: De pijn vermindert in rust, maar blijft vaak ’s nachts en bij maximale beweging aanwezig. De beweeglijkheid van de schouder neemt mogelijk nog verder af; bewegingsbeperking neemt dus toe. De functie kan wel tot 60% minder zijn dan de gezonde schouder/arm. Deze fase duurt gemiddeld 4 tot 12 maanden. 

Fase 3: De pijn staat in deze fase minder op de voorgrond. De bewegingsbeperking kan aanvankelijk nog aanhouden of langzaam afnemen. Het probleem lijkt zich op te lossen. In sommige gevallen is het nodig om fysiotherapie te volgen of een operatie uit te voeren om de volledige beweging terug te krijgen in de schouder. Deze fase kan enkele maanden tot jaren duren.

Onderzoek

Onderzoek van een frozen shoulder:

Om de diagnose frozen shoulder te kunnen stellen zal de medisch specialist eerst klinisch onderzoek moeten uitvoeren. Eventueel kan er gebruik worden gemaakt van aanvullende diagnostiek. Met Röntgen kan worden beoordeeld of een botafwijking of arthrose als oorzaak meespeelt. Met echografie kan vocht in het gewricht worden waargenomen en eventueel letsel van spieren en pezen beoordeeld.

Behandelmethode

Behandelmethode van een frozen shoulder

Afhankelijk van in welke fase de frozen shoulder zich bevindt zal er een behandeladvies volgen. Mogelijkheden van behandelingen zijn:

Afwachten
In de meeste gevallen gaat een frozen shoulder vanzelf weer over. Als de pijn acceptabel is en de beperkte beweeglijkheid niet al te zeer belemmert in dagelijkse activiteiten, is geduld vaak voldoende. Het forceren van de schouder om beweeglijkheid te pogen te bevorderen is niet zinvol.

Fysiotherapie
Fysiotherapie kan voorgeschreven worden om de beweging en functie onder begeleiding terug te krijgen. Initieel zonder tussen kop en kom te forceren en de beweeglijkheid tussen schouderblad en ribben ter compensatie te oefenen. Pas in de latere fase zal het normale bewegingspatroon van de schouder weer kunnen worden geoefend. De fysiotherapeut zal ook oefeningen voor thuis kunnen geven. Het kan zijn dat de medisch specialist voorschrijft om eerst een afspraak te plannen voor een echografie met injectie en aansluitend een afspraak te plannen bij uw fysiotherapeut.

Kenacort injectie
Kenacort injecties kunnen dienen als krachtige ontstekingsremmers. Een injectie in het gewricht wordt bijna altijd met behulp van echografie gedaan, zodat de kenacort in combinatie met verdoving zeker binnen het kapsel wordt toegediend.  Ontstekingsreacties bij een frozen shoulder kunnen hiermee verminderd worden. Vrijwel direct is het effect van de verdoving merkbaar. Deze verdoving is van korte duur. Daarna pas, soms pas na enkele dagen, wordt het effect van de Kenacort merkbaar. Het zal effect op de pijn hebben, maar niet direct op de elasticiteit van het kapsel. U kunt na enkele weken goed beoordelen of dat de injectie voor u geholpen heeft. Wanneer de schouder in rust pijnvrij is, kan met fysio beter aan de mobiliteit worden gewerkt.

Kijkoperatie schouder (arthroscopie)
Omdat een frozen shoulder doorgaans volledig hersteld, zal in slechts weinige gevallen een kijkoperatie wordt voorgesteld. Wanneer er geen pijn meer aan de schouder is, maar de bewegingsbeperking zeer langdurig blijft bestaan, kan het kapsel bij een kijkoperatie gericht los gemaakt worden zodat er meer beweging van de schouder mogelijk is. Na een dergelijke operatie is intensieve fysiotherapie en zelf oefenen van belang om verkregen beweeglijkheid te behouden en het bewegingspatroon te verbeteren.