Informatie & vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Ja, je hebt een verwijsbrief nodig om bij ICONE een afspraak te kunnen maken. De verwijsbrief kan je opvragen bij de huisarts, sportarts of een andere medisch specialist. Een verwijzing van alleen een fysiotherapeut of podotherapeut is niet voldoende.

We proberen onze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Gemiddeld kan je binnen 2 weken terecht voor een eerste consult. Soms kan het wat langer duren, bijvoorbeeld wanneer je een specifieke voorkeur hebt voor een specialist of wanneer je komt voor een second opinion.

We hebben spreekuren op onze locaties in Eindhoven en Schijndel. De operaties worden uitsluitend in Schijndel uitgevoerd.

Ja, het is mogelijk om bij ons een second opinion op te vragen. Je hebt hiervoor een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. Het is belangrijk dat we zo veel mogelijk informatie ontvangen van de vorige behandeling(en). Het is mogelijk dat we je medisch dossier opvragen.

Verzekeringen

Alle vragen over verzekeringen

ICONE orthopedie en sportletsels/ Xpert Clinics Orthopedie biedt ook in 2023 gecontracteerde verzekerde zorg aan. Dit betekent dat de kosten voor uw behandeling/ operatie binnen de kliniek worden vergoed uit de basisverzekering. Wel kan het zo zijn dat de contracten bij de verzekeraars zelf administratief nog verwerkt moeten worden.

Wij declareren de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de afhandeling van de kosten. Let er wel altijd op dat uw verplichte eigen risico van toepassing is, ook bij verzekerde zorg.

Bestaat er toch nog onduidelijkheid over de verzekerde zorg? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

We hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract. Je betaalt wel altijd een eigen risico. De kosten voor de behandeling worden direct bij jouw zorgverzekering in rekening gebracht. Je krijgt dus geen nota’s en hoeft geen behandelingskosten vooruit te betalen.

De behandeling zit in het basispakket en wordt volledig vergoed. Je betaalt wel altijd een eigen risico (standaard wettelijk bepaald eigen risico in 2022 is € 385,-). Hieronder vind je een overzicht van indicatieve tarieven per behandelperiode. De zorgverzekeraar heeft met ICONE eigen tarieven afgesproken, deze kunnen dus per zorgverzekeraar afwijken. Op de nota kan je het afgesproken tarief terugvinden.

1 of 2 consulten, met of zonder röntgendiagnostiek

€ 135 - € 200

3 of meer consulten, met of zonder röntgendiagnostiek

€ 335

1 of meer consulten, inclusief diagnostiek echo/MRI

€ 430 - € 500

Operatie

€ 1.850 - € 4.000

Ben je niet verzekerd omdat je bijvoorbeeld niet woonachtig bent in Nederland, dan hanteren we ons eigen passantentarieven. We hebben namelijk geen contracten met verzekeraars buiten Nederland. Je krijgt een nota voor de behandeling.

Klik hier voor de passantentarieven

Ben je niet verzekerd, dan dien je vooraf een eenmalige overeenkomst met ICONE aan te gaan. Je krijgt een nota voor de behandeling op basis van ons passantentarief. In bijzondere gevallen kan mogelijk een korting op de tarieven worden toegepast.

We werken met een uniforme door de overheid voorgeschreven methodiek om behandelingen te registeren: de Diagnose Behandel Combinatie (DBC-systematiek). Omdat deze wijze van registratie invloed kan hebben op je eigen risico, hebben we de belangrijkste regels hieronder opgesomd:

  • Een totale behandeling, ook wel zorgtraject genoemd, kan uit meerdere aaneengesloten behandelperiodes bestaan.
  • Een behandelperiode bestaat uit 1 of meerdere consulten en/of diagnostische en/of operatieve behandelingen binnen een vaststelde tijdsduur.
  • De behandeling kan uit meerdere DBC's bestaan, afhankelijk van de behandelperiode. De eerste behandelperiode is maximaal 90 dagen, tenzij in die periode een operatie plaatsvindt. In dat geval duurt deze periode tot 42 dagen na de datum van de operatie.
  • De opvolgende behandelperiodes duren maximaal 120 dagen.
  • Alle behandelperiodes worden altijd automatisch aansluitend aan elkaar geregistreerd. Dus als een behandelperiode afgesloten is, opent automatisch een volgende behandelperiode de dag daarna.
  • De startdatum van de behandelperiode bepaalt in welk verzekeringsjaar de factuur afgerekend wordt, dus dit is van groot belang om te bepalen of dit effect heeft op je eigen risico. En zo ja, hoe veel. In het geval van een langdurige behandeling bestaande uit meerdere DBC's, of in het geval van 2 opvolgende DBC's van 1 of 2 consulten zonder diagnostiek, kan het voorkomen dat zelfs tweemaal het eigen risico wordt aangesproken.

We hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract. 

© 2023
Created by LR Internet