Headerafbeelding

Kijkoperatie enkel

Wat is een enkel kijkoperatie

Een kijkoperatie van de enkel is een kleine chirurgische ingreep waarbij we kunnen vaststellen welke beschadigingen of letsels aanwezig zijn in de enkel. Alvorens er een kijkoperatie wordt afgesproken zal er meestal aanvullende diagnostiek hebben plaatsgevonden (röntgen/echografie). Door middel van deze onderzoeken kan de medisch specialist de beschadigingen of letsels inzichtelijk krijgen.

Waarom een kijkoperatie van de enkel

Bij een kijkoperatie kunnen kleine beschadigingen of letsels meteen behandeld worden. Zo kunnen bijvoorbeeld losse fragmenten of littekenweefsel verwijderd worden of kan het kraakbeen behandeld worden.  De medisch specialist zal van te voren met u bespreken wat hij verwacht te gaan behandelen.

De kijkoperatie enkel

Een kijkoperatie vindt in dagbehandeling plaats. De operatie zelf duurt ongeveer 30 minuten, maar u bent ongeveer 3 uur in totaliteit aanwezig. Bij ICONE streven we naar een lokale verdoving in de enkel maar in sommige gevallen zal narcose of een spinale verdoving (ruggenprik) toegepast worden. De patiënt kan er eventueel voor kiezen om tijdens de operatie zelf mee te kijken op een tv scherm in de operatiekamer.

Voor een kijkoperatie worden er 2 kleine gaatjes gemaakt in de in de enkel. Eén gaatje is voor een scoop (kijkbuis) en via het andere gaatje kan een klein werkinstrument ingebracht worden. In de kijkbuis zit een kleine camera die aangesloten is op een scherm. Op deze manier heeft de medisch specialist een goed beeld.

Herstel

Herstel na de kijkoperatie:

Ongeveer 2 uur na start van de enkeloperatie mag u weer naar huis. Zorg ervoor dat er altijd iemand is om u op te halen. U loopt ongeveer een week met krukken. Deze dient u zelf van te voren te regelen.  Er wordt dik verband om de enkel gebonden voordat u naar huis gaat. Het verband mag ongeveer 24 uur na de operatie verwijderd worden. Daarnaast krijgt u een tubi-grip (elastisch kousje) mee naar huis om, nadat het verband verwijderd is, om uw enkel te doen.  De volgende ochtend zal de doktersassistente van ICONE u bellen om te vragen hoe het gaat en of u verder nog vragen heeft. ICONE adviseert patiënten om de eerste nacht niet alleen thuis te zijn.

Het is belangrijk om de eerste dagen na de kijkoperatie van de enkel rustig aan te doen. De enkel kan flink zwellen. Als dit het geval is leg de voet dan goed omhoog en koel de enkel vaak met ijs.

Na ongeveer een week vindt de eerste controle plaats en zullen de hechtingen verwijderd worden. Tijdens de controle afspraak wordt besproken in welke mate u weer mobiel mag zijn.

Complicaties

Alarmerende complicaties:

Na de operatie krijgt u een formulier mee waarop de bevindingen van de operatie staan. Ook zijn wij daarna 24/7 telefonisch bereikbaar voor u. Na kantooruren krijgt u de dienstdoende orthopeed rechtstreeks aan de telefoon. Neem contact met ons op als er sprake is van de volgende complicaties:

  • Koorts (>38 graden)
  • Hevige pijnklachten
  • Rode, dikke glanzende kuit
  • Toename van zwelling en pijn in de enkel
  • Aanhoudende bloedende wond

Veel gestelde vragen over kijkoperatie enkel

  • Tijdens de operatie wordt veel spoelvloeistof gebruikt en dit kan nog uit de wond lekken. Dit kan geen kwaad. Wanneer het vocht helder roze is is het geen probleem. Wanneer het echt helderrood bloed is, moet u contact opnemen met ICONE

  • Na een enkelscopie kan de enkel erg dik zijn. Houd uw been flink hoog, gebruik het tubi-grip kousje voor wat extra druk en koel veel met ijs. Koelen mag elk uur één kwartier. Let er wel op dat u niet direct op de huid koelt met ijs.

  • Roken is slecht voor de wondgenezing en de kans op het ontwikkelen van een trombosebeen is hoger. Wij raden u aan om niet te roken.

  • Twee dagen na de operatie mag u voorzichtig en niet te lang douchen. Gebruik de douchepleister die u heeft meegekregen en zorg dat het wondje niet nat wordt.