Headerafbeelding

Klachtenregeling

ICONE heeft eerlijkheid, openheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Wij zullen het maximale doen om u zo goed mogelijk te behandelen binnen onze mogelijkheden. Onverwachte zaken kunnen optreden tijdens een medische behandeling. Voor zover complicaties en risico's te maken hebben met de behandeling die u ondergaat, zullen deze vooraf met u worden besproken. Als er tijdens een behandeling een probleem ontstaat zullen wij alles doen om u zo goed mogelijk te behandelen.

Mocht er desondanks een klacht zijn of meent u onjuist te zijn geïnformeerd of niet goed te zijn behandeld, dan verzoeken wij u gebruik te maken van onze klachtenregeling.

Klachtenregeling 

 1. Melden van een klacht
  U kunt uw klacht telefonisch of schriftelijk doorgeven. De klachtenfunctionaris zal binnen 7 werkdagen telefonisch contact met u opnemen. 

 2. Telefonisch gesprek met klachtenfunctionaris
  Tijdens het telefoongesprek met de klachtenfunctionaris wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden en de rol van de klachtenfunctionaris hierin. In het gesprek wordt bepaald wat de vervolgstappen zijn. U ontvangt daarna altijd een schriftelijke verslag hiervan.

 3. Bemiddeling
  De klachtenfunctionaris maakt een afspraak voor een gesprek tussen u en degene over wie de klacht gaat. De klachtenfunctionaris zal ook aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek zal de klachtenfunctionaris optreden als onafhankelijke bemiddelaar. Hiervan zal ook een schriftelijk verslag worden gemaakt.

 4. Advies klachtenfunctionaris aan directie
  Naar aanleiding van de uitkomst van het gesprek stelt de klachtenfunctionaris een advies op met aanbevelingen voor de directie. Dit advies is leidend. U zult op de hoogte gesteld worden van dit advies.

 5. ZKN- geschillencommissie
  Indien u het niet eens bent met het advies, kunt u zich melden bij de ZKN-Geschillencommissie (brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland). Zij zullen de klacht dan opnieuw in behandeling nemen. De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen u en onze zelfstandige kliniek.

 https://zkn.nl/geschillen

Uitgebreide informatie over de klachtenregeling vindt u hier.