Stichting ICONE research en ontwikkeling

Innovatie, Research en Ontwikkeling

ICONE zet zich dagelijks in om de beste zorg aan patiënten te geven. De kwaliteit van onze behandelingen is mede afhankelijk van nieuw innovatief onderzoek dat leidt tot behandeltechnieken met een grotere slagingskans.

Voor dit onderzoek is behalve de kennis en inzet die wij zelf leveren ook geld nodig. Ons onderzoek wordt voor een deel betaald uit giften en donaties die aan onze stichting geschonken worden. Daarom willen wij je hierbij wijzen op het bestaan van ICONE Stichting Research en Ontwikkeling.

ICONE heeft de laatste jaren al veel bereikt op het gebied van innovatieve orthopedische behandelingen. Behandeltechnieken die ontwikkeld zijn binnen onze kliniek:

  • Computergestuurde orthopedische ingrepen
  • Verbeterde diagnostiek door middel van dynamische echografie
  • Verbeterde operatietechnieken met intraveneuze sedatie

Het blijft nodig om meer onderzoek te verrichten om de kennis van innovatieve mogelijkheden verder te vergroten en waar mogelijk toe te passen in betere behandelingsmethoden.

ICONE Stichting Research en Ontwikkeling verricht internationaal wetenschappelijk onderzoek met als doel innovatieve behandeltechnieken te ontwikkelen met een grotere slagingskans.

Met een donatie aan onze stichting steun je ons vernieuwend onderzoek. Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol!

Dr. T.V.S. Klos
Drs. M.P van den Berg

Doelstellingen

  1. Het bevorderen van het onderzoek naar oorzaken van en geneeswijzen voor orthopedische afwijkingen alsmede het bevorderen van de deskundigheid van hen die in de orthopedie werkzaam zijn;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Statuten stichting research en ontwikkeling

Jaarrekening stichting research en ontwikkeling

Contactgegevens

Postadres
Steeg 6a
5482 WN Schijndel

Fiscaalnummer
8208.65.795

Namen bestuurders en functie
Dr. T.V.S. Klos (Voorzitter)
Mevr. A.M. Vrieswijk (Penningmeester)

© 2023
Created by LR Internet