Headerafbeelding

Verzekering

Welke zorgverzekeraars

ICONE heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst. Wij zijn bij uw verzekeraar geregistreerd onder code AGB 22220161. De kosten voor de behandelingen worden direct in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dus geen nota's en hoeft dus ook geen behandelingskosten voor te schieten en later te declareren bij uw verzekeraar.

Welke dekking

Uw behandeling bij ICONE zit in het basispakket van uw zorgverzekeraar en wordt dus volledig vergoed. In het geval van een zogenaamde budgetpolis kan het voorkomen dat u een deel van uw behandeling zelf moet betalen: de zogenaamde eigen bijdrage. Vraag dit dus altijd goed na bij uw zorgverzekeraar.

Indicatieve tarieven per behandelperiode/DBC:

1 of 2 consulten, met of zonder röntgendiagnostiek 

€ 135,00 -  € 200,00

3 of meer consulten, met of zonder röntgendiagnostiek

€ 335,00

1 of meer consulten, incl. diagnostiek echo/MRI      

€ 430,00 -  € 500,00

Operatie                                                                         

€ 1.850,00 - € 4.000,00

Eigen Risico

Wel kan het natuurlijk zo zijn dat uw kosten (deels) onder uw eigen risico vallen, als u dat nog niet verbruikt heeft voor andere vergoedingen van uw zorgverzekeraar. Het standaard wettelijk bepaalde eigen risico voor 2021 is : € 385. Het kan zijn dat u gekozen heeft voor een hoger eigen risico. Check daarvoor de door u afgesloten zorgverzekeringspolis. Let ook goed op de startdatum van uw behandeling en hoe lang uw behandelperiode is. Als uw behandeling uit meerdere behandelperiodes/DBC's bestaat, kan het voorkomen dat uw eigen risico ook meerdere malen wordt aangesproken. Indien u uw eigen risico nog niet of slechts deels verbruikt heeft krijgt u voor het nog niet gebruikte deel van het eigen risico een nota van uw zorgverzekeraar.

Tarieven

De zorgverzekeraar heeft met ICONE eigen tarieven afgesproken, die per zorgverzekeraar enigszins kunnen afwijken. Op de nota van uw zorgverzekeraar kunt u altijd het met uw zorgverzekeraar afgesproken tarief terugvinden. In het geval u niet, of in het buitenland verzekerd bent, hanteren wij onze eigen “Passantentarieven”. In bijgaande lijst vindt u deze “Passantentarieven”.

Werkwijze registratie van behandelingen

In Nederland wordt gewerkt met een uniforme door de overheid voorgeschreven methodiek om behandelingen te registreren; de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie, ofwel DBC-systematiek. Omdat deze wijze van registratie invloed kan hebben op uw eigen risico hebben wij de belangrijkste voor u van belang zijnde regels hieronder weergegeven.

  • Een totale behandeling, ook wel zorgtraject genoemd, kan uit meerdere aaneengesloten behandelperiodes, ook wel DBC's genoemd, bestaan.
  • Een behandelperiode/DBC bestaat uit 1 of meerdere consulten en/of diagnostische en/of operatieve behandelingen binnen een vaststelde tijdsduur.
  • De behandeling kan uit meerdere DBC's bestaan, afhankelijk van de behandelperiode. De eerste behandelperiode is maximaal 90 dagen, tenzij in die periode een operatie plaats vindt. In dat geval duurt deze periode tot 42 dagen na de datum van de operatie.
  • De opvolgende behandelperiodes/DBC's duren maximaal 120 dagen.
  • Alle behandelperiodes/DBC's worden altijd automatisch aansluitend aan elkaar geregistreerd. Dus als een behandelperiode/DBC afgesloten is, opent automatisch een volgende behandelperiode/DBC de dag daarna.
  • De startdatum van de behandelperiode/DBC bepaalt in welk verzekeringsjaar uw factuur afgerekend wordt, dus dit is van groot belang om te bepalen of dit effect heeft op uw eigen risico. En zo ja, hoeveel. In het geval van een langdurige behandeling bestaande uit meerdere DBC's, of in het geval van 2 opvolgende DBC's van 1 of 2 consulten zonder diagnostiek, kan het voorkomen dat zelfs tweemaal uw eigen risico wordt aangesproken.

Bijzondere omstandigheden

  • Verzekerd in het buitenland : ICONE heeft geen contracten met verzekeraars in het buitenland. U krijgt in dit geval een nota voor uw behandeling op basis van onze “Passantentarieven”. Deze nota kunt u indienen bij uw verzekeraar. Check altijd goed van te voren welke kosten door uw verzekeraar vergoed worden.
  • Niet verzekerd: In het geval u niet verzekerd bent dient u altijd vooraf een eenmalige overeenkomst aan te gaan met ICONE en krijgt u een nota voor uw behandeling op basis van onze “Passantentarieven”. In bijzondere gevallen kan een korting op deze tarieven worden toegepast.